shadow

Kwagh u Aôndo (2): Ishoribo i Hihii

Adam man Ifa ve lu saan saan ken Sule ne. kpa iyange i gen yô Diabolo va va kaa er, i ier nan ve ne ye atam a kon u môm ne ga? Ve kaa a na er, ‘Aôndo kaa avese er se de ye ga, aluer se ya yô, se vihi Tar cica cii man se kpe kpaa’. Diabolo kaa ave er, ‘Ka nahan ga cii, Aôndo ngu bumen ne abume, aluer ne ya u yô, ne hingir vough er Aôndo iyol Na nahan’.