shadow

Kwagh u Aonde (4): Yesu ya ichan shi kpe sha ci wase

Hen zum u ve bee kwaghyan u masejime la yô, ushoja ve va kor Yesu.  Ve yem ana hen mbahemen.  Mbahemen ve kaa er, ‘Yesu u kaa we u ngu Oryiman , u ngu Wan u Aôndo, se rumun a we ga.  Saa u kpe keng’.

Tsô ve tôô un ve yem ana hen Gomna.  Iti na er Pilatu.  Pilatu ôr kwagh a Yesu.  Tsô akaa er, ‘Yesu ka or u dedoo me wua un ga, me gbide un tsô me pase un’.  Nahan ushoja ve gbide Yesu sha mbaakpa , iyol na cii heen a awambe, hii sha ityo zan zan nyôr shin akev angahar.  Tsô ve er idyer sha mbaasaa ve cir un sha ityo, ve gbide un akpa sha ityo.  Ve lu tan un azer sha ishi man nahan un tar.

Atsan a ngan nahan cii Yesu ya a sha er a soo se kpishi yô.  Ken masejime u akaa ne yô Mbayuda gba genger amo kaan er, ‘I wua Yesu! I wua Yesu! I mande un sha terankon!’.

Gomna ne cia ve, nahan a kaa a ushoja er ve mande Yesu sha terankon.  Ve tôô terakon yuhwa kpishi nahan ve na Yesu tôô u yemen sha wo ken akôngo agar.

Ve ergh Yesu akondo na kera. Ve gbir un sha terankon; A na ve angahar kua ave na, ve mande un sha terankon aa uzegembakusav mban.  Ve gema terankon ne ve tim hen inya.  Yesu yange wa ve ifana?  Ei, yange genger imo hen Terna kaa er, ‘Terem de ve gadia ve fa kwagh u ve lu eren ne ga’. 

Mbayuda kpishi ve lu nahan Yesu tar kaan er, ‘Ha, ukaa we u ngu Oryiman ga?  Yima ase iyol you hegen.  U kaa we u ngu Wan u Aôndo, hungwa se sha terankon ne tsô se nau jighjigh’.  Ve kav er Yesu lu kpen sha u kimbin injô i asorabo ave ga.  Shieghen u i mande Yesu sha terankon la lu ahwa utaan-kar-ùnyiin  pepe.  Lu sha terankon yange jimin cii.

Ngô na Maria tile hen kpe terankon ne lu vaan.  Sha iyange sha tembe yô, yange pir, tar cii wa ime; sha ahwa atar aikyegh yô Yesu vaa sha imo i taver er, ‘Terem, tom wam kule.  M na jijingi wam sha ikyev you’.  Nahan man Yesu kpe!  Tom na kure. A yima se. A bugh se hunda u Tartor.  Yange been yô, akar-a-na ii un shin war.  Ve tôô zegeiwen ne, ve cir war a min.